Devetnica Svetemu Duhu

Novena Holy Spirit

Pomen devetdnevnice za Svetega Duha

Devetdnevna devetdnevnica Svetemu Duhu je priprava na binkošti – spust Svetega Duha na prve binkošti.Devetnica Svetega Duha je najstarejša od vseh devetnic in edina devetdnevnica, ki jo je Cerkev uradno predpisala.Ta devetnica je naslovljena na Tretjo osebo Svete Trojice. To je molitev za sedem darov Svetega Duha, ki so modrost, razumevanje, nasvet, trdnost, znanje, pobožnost in strah pred Gospodom.

Devetnica Svetega Duha je bila narejena po navodilih Jezusa, ko je poslal svoje apostole nazaj v Jeruzalem, da so čakali devet dni, nato pa se je Sveti Duh spustil na apostole ob binkoštih.Devetnica Svetemu Duhu se začne v petek 6. velikonočnega tedna po slovesnem vnebohodu.

Preberi več: Molitev devetnice sv. Jožefa: Čudežne koristi v 9 dneh!

Dejstva Devetnice Svetega Duha

Deveti začetki: 10 dni pred binkošti
praznik: na binkoštiDevetnica Svetemu Duhu

Devetnica Svetemu Duhu

Devetnica Svetemu Duhu

Devetnica Svetemu Duhu, 1. dan (petek, 6. velikonočni teden): sedem darov

DEJANJE POSVEČITVE SVETEMU DUHU

Na kolenih pred veliko množico nebeških prič darujem sebe, dušo in telo, Tebi, Večni Božji Duh.

Obožujem sijaj Tvoje čistosti, nezmotljivo ostrino Tvoje pravičnosti in moč Tvoje ljubezni. Ti si Moč in Luč moje duše. V Tebi živim in se premikam in sem.

Želim, da te nikoli ne bi žalostil zaradi nezvestobe milosti in z vsem srcem molim, da bi bil obvarovan najmanjšega greha proti tebi. Usmiljeno varuj vsako mojo misel in daj, da bom vedno pazil na tvojo luč, poslušal tvoj glas in sledil tvojim milostnim navdihom.

Oklepam se Tebe in se Tebi predajem ter te prosim, po tvojem sočutju, da me čuvaš v moji šibkosti.

Držim prebodene Jezusove noge in gledam na njegovih pet ran ter zaupam v Njegovo dragoceno kri in se klanjam Njegovi odprti strani in prizadetemu Srcu, te prosim, Očarljivi Duh, Pomočnik moje slabosti, da me obdržiš v svoji milosti, da nikoli ne bom greh proti tebi.

Daj mi milost, o Sveti Duh, Duh Očeta in Sina, da Ti vedno in povsod rečem: 'Govori Gospod, ker tvoj služabnik sliši.' Amen.

molitev

Sveti Duh, Gospod luči. Iz Tvoje jasne nebeške višine daj Tvoj čisti sijoč sijaj. Pomembna je le ena stvar, večna rešitev. Zato se je treba bati le ene stvari, greha.

Greh je posledica nevednosti, šibkosti in brezbrižnosti. Sveti Duh je Duh luči, moči in ljubezni. S svojimi sedemkratnimi darovi razsvetljuje um, krepi voljo in vneti srce z ljubeznijo do Boga. Da bi zagotovili svoje odrešenje, bi morali vsak dan klicati Božanskega Duha, kajti Duh pomaga naši slabosti. Ne vemo, za kaj bi morali moliti, kot bi morali. Toda sam Duh prosi za nas.

Vsemogočni in večni Bog, ki si se izročil, da nas prerodiš z vodo in Svetim Duhom, in nam dal odpuščanje vseh grehov, jamči, da pošlješ iz nebes na nas svojega sedemkratnega Duha, Duha modrosti in razumevanja, Duha nasveta in trdnosti, Duha znanja in pobožnosti ter nas napolni z Duhom svetega strahu. Amen.

Oče naš in Zdrava Marija ENKRAT.

Slava Očetu SEDEMKRAT.

MOLITVA ZA SEDEM DAROVE SVETEGA DUHA

O Gospod Jezus Kristus, ki si, preden je vstal v nebesa, obljubil, da bo poslal Svetega Duha, da bo dokončal tvoje delo v dušah tvojih apostolov in učencev, udovoli mi podeliti istega Svetega Duha, da bo v moji duši izpopolnil delo Tvoja milost in tvoja ljubezen.

Daj mi Duha Modrosti, da bom preziral pokvarljive stvari tega sveta in si prizadeval samo za stvari, ki so večne, Duha Razumevanja, da razsvetli moj um z lučjo Tvoje božanske resnice, Duha na Svetu, da bom lahko vedno izberi najzanesljivejši način ugajanja Bogu in pridobiti nebesa, Duha trdnosti, da bom nosil svoj križ s teboj in da bi s pogumom premagal vse ovire, ki nasprotujejo mojemu odrešenju, Duha spoznanja, da bom spoznal Boga in spoznal sebe in rastem popoln v znanosti o svetnikih, Duh pobožnosti, da se mi zdi služba Božja sladka in prijazna, in Duh strahu, da se napolnim z ljubečim spoštovanjem do Boga in se bojim kakršnega koli nezadovoljstva njega.

Označi me, dragi Gospod, z znamenjem svojih pravih učencev in me poživi v vsem s svojim Duhom.

Amen.

Devetnica Svetemu Duhu, 2. dan (sobota, 6. velikonočni teden): Dar strahu

DEJANJE POSVEČITVE SVETEMU DUHU

Na kolenih pred veliko množico nebeških prič darujem sebe, dušo in telo, Tebi, Večni Božji Duh.

Obožujem sijaj Tvoje čistosti, nezmotljivo ostrino Tvoje pravičnosti in moč Tvoje ljubezni. Ti si Moč in Luč moje duše. V Tebi živim in se premikam in sem.

Želim, da te nikoli ne bi žalostil zaradi nezvestobe milosti in z vsem srcem molim, da bi bil obvarovan najmanjšega greha proti tebi. Usmiljeno varuj vsako mojo misel in daj, da bom vedno pazil na tvojo luč, poslušal tvoj glas in sledil tvojim milostnim navdihom.

Oklepam se Tebe in se Tebi predajem ter te prosim, po tvojem sočutju, da me čuvaš v moji šibkosti.

Držim prebodene Jezusove noge in gledam v Njegovih pet ran ter zaupam v Njegovo dragoceno kri in se klanjam Njegovi odprti strani in prizadetemu Srcu, te prosim, Očarljivi Duh, Pomočnik moje slabosti, da me obdržiš v svoji milosti, da nikoli ne bom greh proti tebi.

Daj mi milost, o Sveti Duh, Duh Očeta in Sina, da Ti vedno in povsod rečem: 'Govori Gospod, ker tvoj služabnik sliši.' Amen.

molitev : Dar strahu

Pridi, oče ubogih. Pridite, zakladi, ki trajajo. Pridi, Luč vsega, kar živi. Dar strahu nas navdaja s suverenim spoštovanjem do Boga in nas nič ne boji tako, da bi ga užalili z grehom.

To je strah, ki ne izhaja iz misli na pekel, temveč iz občutkov spoštovanja in sinovske podrejenosti našemu nebeškemu Očetu. Prav strah je začetek modrosti, ki nas ločuje od posvetnih užitkov, ki bi nas lahko kakor koli ločili od Boga. Tisti, ki se bojijo Gospoda, bodo pripravili svoja srca in v njegovih očeh posvetili svoje duše.

Pridi, o blagoslovljeni Duh svetega strahu, prodi v moje najgloblje srce, da te, moj Gospod in Bog, postavim za vedno pred svoje obličje, pomagaj mi, da se izognem vsega, kar te lahko užali, in me naredi vrednega, da se prikažem pred čistim. oči tvojega božjega veličanstva v nebesih, kjer živiš in kraljuješ v edinosti vedno presvete Trojice, božjega sveta brez konca. Amen.

Oče naš in Zdrava Marija ENKRAT.

Slava Očetu SEDEMKRAT.

MOLITVA ZA SEDEM DAROVE SVETEGA DUHA

O Gospod Jezus Kristus, ki si, preden je vstal v nebesa, obljubil, da bo poslal Svetega Duha, da bo dokončal tvoje delo v dušah tvojih apostolov in učencev, udovoli mi podeliti istega Svetega Duha, da bo v moji duši izpopolnil delo Tvoja milost in tvoja ljubezen.

Daj mi Duha Modrosti, da bom preziral pokvarljive stvari tega sveta in si prizadeval samo za stvari, ki so večne, Duha Razumevanja, da razsvetli moj um z lučjo Tvoje božanske resnice, Duha na Svetu, da bom lahko vedno izberi najzanesljivejši način ugajanja Bogu in pridobiti nebesa, Duha trdnosti, da bom nosil svoj križ s teboj in da bi s pogumom premagal vse ovire, ki nasprotujejo mojemu odrešenju, Duha spoznanja, da bom spoznal Boga in spoznal sebe in rastem popoln v znanosti o svetnikih, Duh pobožnosti, da se mi zdi služba Božja sladka in prijazna, in Duh strahu, da se napolnim z ljubečim spoštovanjem do Boga in se bojim kakršnega koli nezadovoljstva njega.

Označi me, dragi Gospod, z znamenjem svojih pravih učencev in me poživi v vsem s svojim Duhom.

Amen.

Devetnica Svetemu Duhu, 3. dan (nedelja, 7. velikonočni teden): Dar pobožnosti

DEJANJE POSVEČITVE SVETEMU DUHU

Na kolenih pred veliko množico nebeških prič darujem sebe, dušo in telo, Tebi, Večni Božji Duh.

Obožujem sijaj Tvoje čistosti, nezmotljivo ostrino Tvoje pravičnosti in moč Tvoje ljubezni. Ti si Moč in Luč moje duše. V Tebi živim in se premikam in sem.

Želim, da te nikoli ne bi žalostil zaradi nezvestobe milosti in z vsem srcem molim, da bi bil obvarovan najmanjšega greha proti tebi. Usmiljeno varuj vsako mojo misel in daj, da bom vedno pazil na tvojo luč, poslušal tvoj glas in sledil tvojim milostnim navdihom.

Oklepam se Tebe in se Tebi predajem ter te prosim, po tvojem sočutju, da me čuvaš v moji šibkosti.

Držim prebodene Jezusove noge in gledam v Njegovih pet ran ter zaupam v Njegovo dragoceno kri in se klanjam Njegovi odprti strani in prizadetemu Srcu, te prosim, Očarljivi Duh, Pomočnik moje slabosti, da me obdržiš v svoji milosti, da nikoli ne bom greh proti tebi. Daj mi milost, o Sveti Duh, Duh Očeta in Sina, da Ti vedno in povsod rečem: 'Govori Gospod, ker tvoj služabnik sliši.' Amen.

molitev : Dar pobožnosti

Ti, izmed vseh tolažnikov najboljši, Obisk nemirnih prsi, Osvežilni mir podari. Dar pobožnosti rodi v naših srcih sinovsko naklonjenost do Boga kot do našega najbolj ljubečega Očeta.

Navdihuje nas, da ljubimo in spoštujemo zaradi njega osebe in stvari, ki so mu posvečene, kakor tudi tiste, ki imajo njegovo oblast, Njegovo presveto Mater in svetnike, Cerkev in njeno vidno glavo, naše starše in predstojnike, našo državo in njeni vladarji. Tisti, ki je napolnjen z darom pobožnosti, meni, da prakticiranje svoje vere ni obremenjujoča dolžnost, ampak prijetna služba. Kjer je ljubezen, ni dela.

Pridi, o Blaženi Duh pobožnosti, posesti moje srce. V njej vžgej takšno ljubezen do Boga, da bom našel zadovoljstvo le v njegovi službi in se zaradi njega ljubeče podrejal vsej zakoniti oblasti. Amen.

Oče naš in Zdrava Marija ENKRAT.

Slava Očetu SEDEMKRAT.

MOLITVA ZA SEDEM DAROVE SVETEGA DUHA

O Gospod Jezus Kristus, ki si, preden je vstal v nebesa, obljubil, da bo poslal Svetega Duha, da bo dokončal tvoje delo v dušah tvojih apostolov in učencev, udovoli mi podeliti istega Svetega Duha, da bo v moji duši izpopolnil delo Tvoja milost in tvoja ljubezen.

Daj mi Duha Modrosti, da bom preziral pokvarljive stvari tega sveta in si prizadeval samo za stvari, ki so večne, Duha Razumevanja, da razsvetli moj um z lučjo Tvoje božanske resnice, Duha na Svetu, da bom lahko vedno izberi najzanesljivejši način ugajanja Bogu in pridobiti nebesa, Duha trdnosti, da bom nosil svoj križ s teboj in da bi s pogumom premagal vse ovire, ki nasprotujejo mojemu odrešenju, Duha spoznanja, da bom spoznal Boga in spoznal sebe in rastem popoln v znanosti o svetnikih, Duh pobožnosti, da se mi zdi služba Božja sladka in prijazna, in Duh strahu, da se napolnim z ljubečim spoštovanjem do Boga in se bojim kakršnega koli nezadovoljstva njega.

Označi me, dragi Gospod, z znamenjem svojih pravih učencev in me poživi v vsem s svojim Duhom.

Amen.

Devetnica Svetemu Duhu, 4. dan (ponedeljek, 7. velikonočni teden): Dar trdnosti

DEJANJE POSVEČITVE SVETEMU DUHU

Na kolenih pred veliko množico nebeških prič darujem sebe, dušo in telo, Tebi, Večni Božji Duh.

Obožujem sijaj Tvoje čistosti, nezmotljivo ostrino Tvoje pravičnosti in moč Tvoje ljubezni. Ti si Moč in Luč moje duše. V Tebi živim in se premikam in sem.

Želim, da te nikoli ne bi žalostil zaradi nezvestobe milosti in z vsem srcem molim, da bi bil obvarovan najmanjšega greha proti tebi. Usmiljeno varuj vsako mojo misel in daj, da bom vedno pazil na tvojo luč, poslušal tvoj glas in sledil tvojim milostnim navdihom.

Oklepam se Tebe in se Tebi predajem ter te prosim, po tvojem sočutju, da me čuvaš v moji šibkosti.

Držim prebodene Jezusove noge in gledam v Njegovih pet ran ter zaupam v Njegovo dragoceno kri in se klanjam Njegovi odprti strani in prizadetemu Srcu, te prosim, Očarljivi Duh, Pomočnik moje slabosti, da me obdržiš v svoji milosti, da nikoli ne bom greh proti tebi. Daj mi milost, o Sveti Duh, Duh Očeta in Sina, da Ti vedno in povsod rečem: 'Govori Gospod, ker tvoj služabnik sliši.' Amen.

Molitev: Dar trdnosti

Ti v trudu utešiš sladko, prijeten hlad v vročini, tolažbo sredi gorja. Z darom trdnosti se duša krepi proti naravnemu strahu in do konca podpira pri opravljanju dolžnosti.

Trdnost daje volji impulz in energijo, ki jo spodbujata, da se brez obotavljanja loti najtežjih nalog, da se sooči z nevarnostmi, da potepta človeško spoštovanje in brez pritoževanja prenaša počasno mučeništvo celo vseživljenjske stiske. Kdor bo vztrajal do konca, bo rešen.

Pridi, o Blaženi Duh trdnosti, podpiraj mojo dušo v času težav in stisk, podpiraj moja prizadevanja po svetosti, okrepi mojo šibkost, daj mi pogum proti vsem napadom mojih sovražnikov, da nikoli ne bom premagan in ločen od tebe, moj Bog in največje Dobro. Amen.

Oče naš in Zdrava Marija ENKRAT.

Slava Očetu SEDEMKRAT.

MOLITVA ZA SEDEM DAROVE SVETEGA DUHA

O Gospod Jezus Kristus, ki si, preden je vstal v nebesa, obljubil, da bo poslal Svetega Duha, da bo dokončal tvoje delo v dušah tvojih apostolov in učencev, udovoli mi podeliti istega Svetega Duha, da bo v moji duši izpopolnil delo Tvoja milost in tvoja ljubezen.

Daj mi Duha Modrosti, da bom preziral pokvarljive stvari tega sveta in si prizadeval samo za stvari, ki so večne, Duha Razumevanja, da razsvetli moj um z lučjo Tvoje božanske resnice, Duha na Svetu, da bom lahko vedno izberi najzanesljivejši način ugajanja Bogu in pridobiti nebesa, Duha trdnosti, da bom nosil svoj križ s teboj in da bi s pogumom premagal vse ovire, ki nasprotujejo mojemu odrešenju, Duha spoznanja, da bom spoznal Boga in spoznal sebe in rastem popoln v znanosti o svetnikih, Duh pobožnosti, da se mi zdi služba Božja sladka in prijazna, in Duh strahu, da se napolnim z ljubečim spoštovanjem do Boga in se bojim kakršnega koli nezadovoljstva njega.

Označi me, dragi Gospod, z znamenjem svojih pravih učencev in me poživi v vsem s svojim Duhom.

Amen.

Devetnica Svetemu Duhu, 5. dan (torek, 7. velikonočni teden): Dar znanja

DEJANJE POSVEČITVE SVETEMU DUHU

Na kolenih pred veliko množico nebeških prič darujem sebe, dušo in telo, Tebi, Večni Božji Duh.

Obožujem sijaj Tvoje čistosti, nezmotljivo ostrino Tvoje pravičnosti in moč Tvoje ljubezni. Ti si Moč in Luč moje duše. V Tebi živim in se premikam in sem.

Želim, da te nikoli ne bi žalostil zaradi nezvestobe milosti in z vsem srcem molim, da bi bil obvarovan najmanjšega greha proti tebi. Usmiljeno varuj vsako mojo misel in daj, da bom vedno pazil na tvojo luč, poslušal tvoj glas in sledil tvojim milostnim navdihom.

Oklepam se Tebe in se Tebi predajem ter te prosim, po tvojem sočutju, da me čuvaš v moji šibkosti.

Držim prebodene Jezusove noge in gledam na njegovih pet ran ter zaupam v Njegovo dragoceno kri in se klanjam Njegovi odprti strani in prizadetemu Srcu, te prosim, Očarljivi Duh, Pomočnik moje slabosti, da me obdržiš v svoji milosti, da nikoli ne bom greh proti tebi. Daj mi milost, o Sveti Duh, Duh Očeta in Sina, da Ti vedno in povsod rečem: 'Govori Gospod, ker tvoj služabnik sliši.' Amen.

Molitev: Dar znanja

Svetloba nesmrtna! Božanska luč! Obiščite ta svoja srca in napolnite naše najgloblje bitje! Dar znanja omogoča duši, da oceni ustvarjene stvari po njihovi resnični vrednosti – v njihovem odnosu do Boga.

Znanje razkrije pretvarjanje bitij, razkrije njihovo praznino in pokaže na njihov edini pravi namen kot orodja v službi Bogu. Pokaže nam ljubečo Božjo skrb tudi v stiski in nas usmerja, da ga slavimo v vseh življenjskih okoliščinah. Pod vodstvom njegove svetlobe postavljamo na prvo mesto in cenimo Božje prijateljstvo nad vsem drugim. Znanje je za tistega, ki ga ima, izvir življenja.

Pridi, o Blaženi Duh spoznanja, in daj mi, da zaznam Očetovo voljo; pokaži mi ničnost zemeljskih stvari, da bom spoznal njihovo nečimrnost in jih uporabil samo za tvojo slavo in lastno odrešenje ter se vedno bolj ozrl na Tebe in tvoje večne nagrade. Amen.

Oče naš in Zdrava Marija ENKRAT.

Slava Očetu SEDEMKRAT.

MOLITVA ZA SEDEM DAROVE SVETEGA DUHA

O Gospod Jezus Kristus, ki si, preden je vstal v nebesa, obljubil, da bo poslal Svetega Duha, da bo dokončal tvoje delo v dušah tvojih apostolov in učencev, udovoli mi podeliti istega Svetega Duha, da bo v moji duši izpopolnil delo Tvoja milost in tvoja ljubezen.

Daj mi Duha Modrosti, da bom preziral pokvarljive stvari tega sveta in si prizadeval samo za stvari, ki so večne, Duha Razumevanja, da razsvetli moj um z lučjo Tvoje božanske resnice, Duha na Svetu, da bom lahko vedno izberi najzanesljivejši način ugajanja Bogu in pridobiti nebesa, Duha trdnosti, da bom nosil svoj križ s teboj in da bi s pogumom premagal vse ovire, ki nasprotujejo mojemu odrešenju, Duha spoznanja, da bom spoznal Boga in spoznal sebe in rastem popoln v znanosti o svetnikih, Duh pobožnosti, da se mi zdi služba Božja sladka in prijazna, in Duh strahu, da se napolnim z ljubečim spoštovanjem do Boga in se bojim kakršnega koli nezadovoljstva njega.

Označi me, dragi Gospod, z znamenjem svojih pravih učencev in me poživi v vsem s svojim Duhom.

Amen.

Devetnica Svetemu Duhu, 6. dan (sreda, 7. velikonočni teden): Dar razumevanja

DEJANJE POSVEČITVE SVETEMU DUHU

Na kolenih pred veliko množico nebeških prič darujem sebe, dušo in telo, Tebi, Večni Božji Duh.

Obožujem sijaj Tvoje čistosti, nezmotljivo ostrino Tvoje pravičnosti in moč Tvoje ljubezni. Ti si Moč in Luč moje duše. V Tebi živim in se premikam in sem.

Želim, da te nikoli ne bi žalostil zaradi nezvestobe milosti in z vsem srcem molim, da bi bil obvarovan najmanjšega greha proti tebi. Usmiljeno varuj vsako mojo misel in daj, da bom vedno pazil na tvojo luč, poslušal tvoj glas in sledil tvojim milostnim navdihom.

Oklepam se Tebe in se Tebi predajem ter te prosim, po tvojem sočutju, da me čuvaš v moji šibkosti.

Držim prebodene Jezusove noge in gledam v Njegovih pet ran ter zaupam v Njegovo dragoceno kri in se klanjam Njegovi odprti strani in prizadetemu Srcu, te prosim, Očarljivi Duh, Pomočnik moje slabosti, da me obdržiš v svoji milosti, da nikoli ne bom greh proti tebi. Daj mi milost, o Sveti Duh, Duh Očeta in Sina, da Ti vedno in povsod rečem: 'Govori Gospod, ker tvoj služabnik sliši.' Amen.

Molitev: Dar razumevanja

Če odvzameš svojo milost, nič čistega v človeku ne bo ostalo, vse njegovo dobro se bo spremenilo v slabo. Razumevanje, kot dar Svetega Duha, nam pomaga dojeti pomen resnic naše svete religije Z veri, ki jih poznamo, toda z razumevanjem se naučimo ceniti in uživati ​​v njih.

Omogoča nam, da prodremo v notranji pomen razodetih resnic in se skozi njih poživimo k novosti življenja. Naša vera preneha biti sterilna in nedejavna, ampak navdihuje način življenja, ki zgovorno pričuje o veri, ki je v nas; začnemo hoditi vredni Boga v vsem, kar je prijetno, in rastemo v spoznanju Boga.

Pridi, o Duh razumevanja, in razsvetli naš um, da bomo spoznali in verovali vse skrivnosti odrešenja; in si lahko končno zasluži, da vidi večno luč v Tvoji Luči; in v luči slave imeti jasno vizijo Tebe in Očeta in Sina. Amen.

Oče naš in Zdrava Marija ENKRAT.

Slava Očetu SEDEMKRAT.

MOLITVA ZA SEDEM DAROVE SVETEGA DUHA

O Gospod Jezus Kristus, ki si, preden je vstal v nebesa, obljubil, da bo poslal Svetega Duha, da bo dokončal tvoje delo v dušah tvojih apostolov in učencev, udovoli mi podeliti istega Svetega Duha, da bo v moji duši izpopolnil delo Tvoja milost in tvoja ljubezen.

Daj mi Duha Modrosti, da bom preziral pokvarljive stvari tega sveta in si prizadeval samo za stvari, ki so večne, Duha Razumevanja, da razsvetli moj um z lučjo Tvoje božanske resnice, Duha na Svetu, da bom lahko vedno izberi najzanesljivejši način ugajanja Bogu in pridobiti nebesa, Duha trdnosti, da bom nosil svoj križ s teboj in da bi s pogumom premagal vse ovire, ki nasprotujejo mojemu odrešenju, Duha spoznanja, da bom spoznal Boga in spoznal sebe in rastem popoln v znanosti o svetnikih, Duh pobožnosti, da se mi zdi služba Božja sladka in prijazna, in Duh strahu, da se napolnim z ljubečim spoštovanjem do Boga in se bojim kakršnega koli nezadovoljstva njega.

Označi me, dragi Gospod, z znamenjem svojih pravih učencev in me poživi v vsem s svojim Duhom.

Amen.

Devetnica Svetemu Duhu, 7. dan (četrtek, 7. velikonočni teden): Svetovalni dar

DEJANJE POSVEČITVE SVETEMU DUHU

Na kolenih pred veliko množico nebeških prič darujem sebe, dušo in telo, Tebi, Večni Božji Duh.

Obožujem sijaj Tvoje čistosti, nezmotljivo ostrino Tvoje pravičnosti in moč Tvoje ljubezni. Ti si Moč in Luč moje duše. V Tebi živim in se premikam in sem.

Želim, da te nikoli ne bi žalostil zaradi nezvestobe milosti in z vsem srcem molim, da bi bil obvarovan najmanjšega greha proti tebi. Usmiljeno varuj vsako mojo misel in daj, da bom vedno pazil na tvojo luč, poslušal tvoj glas in sledil tvojim milostnim navdihom.

Oklepam se Tebe in se Tebi predajem ter te prosim, po tvojem sočutju, da me čuvaš v moji šibkosti.

Držim prebodene Jezusove noge in gledam v Njegovih pet ran ter zaupam v Njegovo dragoceno kri in se klanjam Njegovi odprti strani in prizadetemu Srcu, te prosim, Očarljivi Duh, Pomočnik moje slabosti, da me obdržiš v svoji milosti, da nikoli ne bom greh proti tebi. Daj mi milost, o Sveti Duh, Duh Očeta in Sina, da Ti vedno in povsod rečem: 'Govori Gospod, ker tvoj služabnik sliši.' Amen.

molitev : Darilo svetovalca

Zaceli naše rane, naša moč se obnovi; Na našo suhost nalij svojo roso, Umij madeže krivde. Dar Svetovanja obdari dušo z nadnaravno preudarnostjo, ki ji omogoča, da hitro in pravilno presodi, kaj mora storiti, zlasti v težkih okoliščinah.

Svetovalec uporablja načela znanja in razumevanja za nešteto konkretnih primerov, s katerimi se srečujemo med vsakodnevno dolžnostjo staršev, učiteljev, javnih uslužbencev in krščanskih državljanov. Nasvet je nadnaravna zdrava pamet, neprecenljiv zaklad v iskanju odrešenja. Predvsem pa moli Najvišjega, da bi usmeril tvojo pot v resnici.

Pridi, o Duh Svetovanja, pomagaj me in me vodi na vseh mojih poteh, da bom vedno izpolnjeval tvojo sveto voljo. Nagni moje srce k dobremu; odvrni ga od vsega hudega in me usmeri po ravni poti svojih zapovedi k cilju večnega življenja, po katerem hrepenim.

Oče naš in Zdrava Marija ENKRAT.

Slava Očetu SEDEMKRAT.


MOLITVA ZA SEDEM DAROVE SVETEGA DUHA

O Gospod Jezus Kristus, ki si, preden je vstal v nebesa, obljubil, da bo poslal Svetega Duha, da bo dokončal tvoje delo v dušah tvojih apostolov in učencev, udovoli mi podeliti istega Svetega Duha, da bo v moji duši izpopolnil delo Tvoja milost in tvoja ljubezen.

Daj mi Duha Modrosti, da bom preziral pokvarljive stvari tega sveta in si prizadeval samo za stvari, ki so večne, Duha Razumevanja, da razsvetli moj um z lučjo Tvoje božanske resnice, Duha na Svetu, da bom lahko vedno izberi najzanesljivejši način ugajanja Bogu in pridobiti nebesa, Duha trdnosti, da bom nosil svoj križ s teboj in da bi s pogumom premagal vse ovire, ki nasprotujejo mojemu odrešenju, Duha spoznanja, da bom spoznal Boga in spoznal sebe in rastem popoln v znanosti o svetnikih, Duh pobožnosti, da se mi zdi služba Božja sladka in prijazna, in Duh strahu, da se napolnim z ljubečim spoštovanjem do Boga in se bojim kakršnega koli nezadovoljstva njega.

Označi me, dragi Gospod, z znamenjem svojih pravih učencev in me poživi v vsem s svojim Duhom.

Amen.

Devetnica Svetemu Duhu, 8. dan (petek, 7. velikonočni teden): Dar modrosti

DEJANJE POSVEČITVE SVETEMU DUHU

Na kolenih pred veliko množico nebeških prič darujem sebe, dušo in telo, Tebi, Večni Božji Duh.

Obožujem sijaj Tvoje čistosti, nezmotljivo ostrino Tvoje pravičnosti in moč Tvoje ljubezni. Ti si Moč in Luč moje duše. V Tebi živim in se premikam in sem.

Želim, da te nikoli ne bi žalostil zaradi nezvestobe milosti in z vsem srcem molim, da bi bil obvarovan najmanjšega greha proti tebi. Usmiljeno varuj vsako mojo misel in daj, da bom vedno pazil na tvojo luč, poslušal tvoj glas in sledil tvojim milostnim navdihom.

Oklepam se Tebe in se Tebi predajem ter te prosim, po tvojem sočutju, da me čuvaš v moji šibkosti.

Držim prebodene Jezusove noge in gledam v Njegovih pet ran ter zaupam v Njegovo dragoceno kri in se klanjam Njegovi odprti strani in prizadetemu Srcu, te prosim, Očarljivi Duh, Pomočnik moje slabosti, da me obdržiš v svoji milosti, da nikoli ne bom greh proti tebi. Daj mi milost, o Sveti Duh, Duh Očeta in Sina, da Ti vedno in povsod rečem: 'Govori Gospod, ker tvoj služabnik sliši.' Amen.

molitev : Dar modrosti

Upogni trdovratno srce in voljo, stopi zmrznjeno toplo mraz. Vodite korake, ki zaidejo! Ker uteleša vse druge darove, tako kot dobrodelnost zajema vse druge vrline, je Modrost najpopolnejša izmed darov. V modrosti je zapisano, da je z njo prišlo k meni vse dobro in nešteto bogastvo po njenih rokah.

Dar Modrosti je tisti, ki krepi našo vero, krepi upanje, izpopolnjuje dobrodelnost in spodbuja prakso kreposti na najvišji stopnji. Modrost razsvetljuje um, da razloči in uživa v božanskih stvareh, v ceni katerih zemeljske radosti izgubijo svoj okus, medtem ko Kristusov križ daje božansko sladkost po Odrešenikovih besedah: Vzemi svoj križ in hodi za menoj, za moj jarem je sladko in moje breme je lahko.

Pridi, o Duh modrosti, in razkrij moji duši skrivnosti nebeških stvari, njihovo izjemno veličino, moč in lepoto. Nauči me ljubiti jih nad vsemi minljivimi radostmi in zadovoljstvomi na zemlji. Pomagaj mi jih doseči in jih imeti za vedno. Amen.

Oče naš in Zdrava Marija ENKRAT.

Slava Očetu SEDEMKRAT.


MOLITVA ZA SEDEM DAROVE SVETEGA DUHA

O Gospod Jezus Kristus, ki si, preden je vstal v nebesa, obljubil, da bo poslal Svetega Duha, da bo dokončal tvoje delo v dušah tvojih apostolov in učencev, udovoli mi podeliti istega Svetega Duha, da bo v moji duši izpopolnil delo Tvoja milost in tvoja ljubezen.

Daj mi Duha Modrosti, da bom preziral pokvarljive stvari tega sveta in si prizadeval samo za stvari, ki so večne, Duha Razumevanja, da razsvetli moj um z lučjo Tvoje božanske resnice, Duha na Svetu, da bom lahko vedno izberi najzanesljivejši način ugajanja Bogu in pridobiti nebesa, Duha trdnosti, da bom nosil svoj križ s teboj in da bi s pogumom premagal vse ovire, ki nasprotujejo mojemu odrešenju, Duha spoznanja, da bom spoznal Boga in spoznal sebe in rastem popoln v znanosti o svetnikih, Duh pobožnosti, da se mi zdi služba Božja sladka in prijazna, in Duh strahu, da se napolnim z ljubečim spoštovanjem do Boga in se bojim kakršnega koli nezadovoljstva njega.

Označi me, dragi Gospod, z znamenjem svojih pravih učencev in me poživi v vsem s svojim Duhom.

Amen.

Devetnica Svetemu Duhu, 9. dan (sobota, binkoštna vigilija): Sadovi Svetega Duha

DEJANJE POSVEČITVE SVETEMU DUHU

Na kolenih pred veliko množico nebeških prič darujem sebe, dušo in telo, Tebi, Večni Božji Duh.

Obožujem sijaj Tvoje čistosti, nezmotljivo ostrino Tvoje pravičnosti in moč Tvoje ljubezni. Ti si Moč in Luč moje duše. V Tebi živim in se premikam in sem.

Želim, da te nikoli ne bi žalostil zaradi nezvestobe milosti in z vsem srcem molim, da bi bil obvarovan najmanjšega greha proti tebi. Usmiljeno varuj vsako mojo misel in daj, da bom vedno pazil na tvojo luč, poslušal tvoj glas in sledil tvojim milostnim navdihom.

Oklepam se Tebe in se Tebi predajem ter te prosim, po tvojem sočutju, da me čuvaš v moji šibkosti.

Držim prebodene Jezusove noge in gledam v Njegovih pet ran ter zaupam v Njegovo dragoceno kri in se klanjam Njegovi odprti strani in prizadetemu Srcu, te prosim, Očarljivi Duh, Pomočnik moje slabosti, da me obdržiš v svoji milosti, da nikoli ne bom greh proti tebi. Daj mi milost, o Sveti Duh, Duh Očeta in Sina, da Ti vedno in povsod rečem: 'Govori Gospod, ker tvoj služabnik sliši.' Amen.

Molitev: Sadovi Svetega Duha

Ti, na tistih, ki Te vedno priznavajo in Te častijo, v svojem sedemkratnem daru, spusti se; Dajte jim tolažbo, ko umrejo; Daj jim življenje s seboj na nebesih; Dajte jim radosti, ki se nikoli ne končajo. Amen.

Darovi Svetega Duha izpopolnjujejo nadnaravne kreposti tako, da nam omogočajo, da jih izvajamo z večjo pokornostjo božanskemu navdihu. Ko rastemo v spoznanju in ljubezni do Boga pod vodstvom Svetega Duha, postaja naše služenje iskrenejše in velikodušnejše, prakticiranje kreposti pa popolnejše. Takšna dejanja kreposti pustijo srce napolnjena z veseljem in tolažbo in so znana kot Sadovi Svetega Duha.

Ti sadeži po drugi strani naredijo prakso kreposti privlačnejšo in postanejo močna spodbuda za še večja prizadevanja v službi Boga, da bi služil, ki mu bo kraljeval. veselje, mir, potrpežljivost, prijaznost, dobrota, vera, krotkost in zmernost, da se nikoli ne utrudim v službi Bogu, ampak da bi si z nenehnim zvesto podrejenostjo tvojemu navdihu zaslužil, da sem večno združen s teboj v Očetovi ljubezni in Sin. Amen.

Oče naš in Zdrava Marija ENKRAT.

Slava Očetu SEDEMKRAT.

MOLITVA ZA SEDEM DAROVE SVETEGA DUHA

O Gospod Jezus Kristus, ki si, preden je vstal v nebesa, obljubil, da bo poslal Svetega Duha, da bo dokončal tvoje delo v dušah tvojih apostolov in učencev, udovoli mi podeliti istega Svetega Duha, da bo v moji duši izpopolnil delo Tvoja milost in tvoja ljubezen.

Daj mi Duha Modrosti, da bom preziral pokvarljive stvari tega sveta in si prizadeval samo za stvari, ki so večne, Duha Razumevanja, da razsvetli moj um z lučjo Tvoje božanske resnice, Duha na Svetu, da bom lahko vedno izberi najzanesljivejši način ugajanja Bogu in pridobiti nebesa, Duha trdnosti, da bom nosil svoj križ s teboj in da bi s pogumom premagal vse ovire, ki nasprotujejo mojemu odrešenju, Duha spoznanja, da bom spoznal Boga in spoznal sebe in rastem popoln v znanosti o svetnikih, Duh pobožnosti, da se mi zdi služba Božja sladka in prijazna, in Duh strahu, da se napolnim z ljubečim spoštovanjem do Boga in se bojim kakršnega koli nezadovoljstva njega.

Označi me, dragi Gospod, z znamenjem svojih pravih učencev in me poživi v vsem s svojim Duhom.

Amen.

Preberi več: Mary Undoer iz vozlov Devetnica in molitve